Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Rett til opphold i sykehjem

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

Hei,

 

Vedlagt oversendes Advokatforeningens høringsuttalelse ang. ovennevnte.

Høringsuttalelsen vil også bli sendt underskrevet pr. post

Vedlegg