Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 03.12.2015

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Trondheim kommmune vedtok 1. desember 2015 enstemmig rådmannens forslag til vedtak.

Vedlegg