Høringssvar fra Fylkesmannen i Aust-Agder

Høringssvar om rett til sykehjem eller tilvarende bolig

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

Her finner dere vårt svar vedlagt.

mvh

Egil Nordlie

Vedlegg