Høringssvar fra Tynset Kommune

Kommentar til høringsnoat om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg