Høringssvar fra Stord kommune

Høyringssvar rett til heildøgnstenester

Dato: 11.12.2015

Svartype: Med merknad

Høyringssvar er vedteken i komite for rehabilitering, helse og omsorg i Stord kommune 10.12.2015

Vedlegg