Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 07.12.2015

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.