Høringssvar fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kriterier og ventelister.

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg