Høringssvar fra Fylkesmannen i Hedmark

Rett til opphold i sykhjem eller tilsvarende bolig særkilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg