Høringssvar fra Sørum kommune

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og venteliste

Dato: 01.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger høringssvar fra Sørum kommune

Vedlegg