Høringssvar fra Vaksdal kommune

HØYRINGSVAR - RETT TIL OPPHOLD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD MED HEILDØGN TENESTER

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

Sjå vedlagde melding om vedtak.

Vedlegg