Høringssvar fra USH i Hedmark

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 03.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg