Høringssvar fra Barne- og familiedepartementet

Dato: 28.09.2020

Vi viser til høring av 09.06.20.

Svar fra BFD følger vedlagt.

Vedlegg