Høringssvar fra Advokatfirmaet Salomon-Johansen AS