Høringssvar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Dato: 20.11.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Fylkesmannene i Møre og Romsdal.

Vedlegg