Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 23.11.2020

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg