Høringssvar fra Sivilombudsmannen

Dato: 19.11.2020

Høringsuttalelse fra Sivilombudsmannen følger som vedlegg.

Vedlegg