Høringssvar fra Unio

Dato: 23.11.2020

Unio slutter seg til Norsk Sykepleierforbunds høringssvar til Rettshjelpsutvalgets utredning. Norsk Sykepleierforbund er et medlemsforbund i Unio.

Hilsen
Henrik Dahle
Fagsjef arbeidslivspolitikk – Advokat MNA
tlf. 22 70 88 40 | mobil 908 91 495 | Henrik.Dahle@unio.no
Unio, Stortingsgata 2, 0158 Oslo | tlf. 22 70 88 50 | post@unio.no | www.unio.no