Høringssvar fra Kreftforeningen

Dato: 23.11.2020

Kreftforeningens høringssvar ligger vedlagt.

Mvh,

Thomas Axelsen,
Seksjonssjef

Vedlegg