Høringssvar fra Jussbuss

Dato: 23.11.2020

Se vedlegg for Jussbuss sitt høringssvar til NOU 2020:5 Likhet for loven.

Vedlegg