Høringssvar fra Vibeke Heiberg Knagenhjelm

Dato: 24.11.2020

Jeg mener at inntektsgrensen for fri rettshjelp bør endres slik at for eksempel enslige uføretrygdede med barn kan ha en mulighet til å få rettslig hjelp til for eksempel å gå gjennom en barnefordelingssak. Slik det er i dag, vil mange enslige uføretrygdede bli fratatt muligheten til å være med egne barn, fordi motparten, den andre forelderen, har råd til advokat. Det er ikke rett at bare de som for eksempel har velstående foreldre skal kunne ha rettsvern. Ordningen slik den er i dag, fratar sårbare barn deres rettsvern. Vold og overgrep risikerer å ikke bli avdekket slik det er i dag, fordi sakene stopper når den ene parten ikke kan få juridisk hjelp og gir opp kampen.