Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 03.09.2020

Bergen kommune ser det som positivt at Rettshjelpsutvalget har kommet med en svært god utredning og et godt forslag til ny rettshjelpslov. Forslaget har en rekke elementer som vil innebære at flere svake grupper kan få rettshjelp som ellers ikke ville ha mulighet til å få prøvd sine saker rettslig. Bergen kommune stiller seg derfor bak Rettshjelpsutvalget sin utredning «Likhet for loven, Lov om støtte til rettshjelp», slik den fremkommer av NOU 2020:5.

Vedlegg