Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 09.10.2020

Høringsuttalelse fra Borgarting lagmannsrett følger som vedlegg.

Vedlegg