Høringssvar fra Forbrukerrådet

Dato: 12.11.2020

Forbrukerrådet viser til vedlagte pdf-fil for vårt høringssvar.

Vedlegg