Høringssvar fra Anonym

Dato: 22.10.2020

Svartype: Med merknad

Vilkårene til å få fri rettshjelp er vanskelig å infri. For noen bikker de bare bittelitt over kravet. Det betyr at Rettsikkerheten til de med dårlig råd i samfunnet er ikke garantert på lik linje som de som har råd. Dersom alle skal være like for loven bør også de med minst midler ha tilgang god rettshjelp.

Håper at alle stemmer på Utvalgets viktigste forslag til forbedring av dagens rettshjelpsordning som handler om å endre de økonomiske vilkårene for ytelsen.

I 2017 var det bare 9 prosent av den voksne befolkningen i Norge som fylte de økonomiske vilkårene for rettshjelp. Det er grunn til å tro at andelen er enda lavere i dag. Enslige uføre faller eksempelvis utenfor ordningen fordi de har krav på en minsteytelse som overstiger inntektsgrensen for rettshjelp på 246 000 kroner. Andelen av befolkningen som kvalifiserer for rettshjelp, er lavere i Norge enn i alle de andre nordiske landene som utvalget har innhentet tall fra. De økonomiske vilkårene for rettshjelp i Norge har også blitt kritisert av FNs menneskerettighetskomité.

Utvalgets viktigste forslag til forbedring av dagens rettshjelpsordning handler om å endre de økonomiske vilkårene for ytelsen. Dersom alle skal ha en reell mulighet til å ivareta sine rettigheter, må ordningen omfatte langt flere enn de 9 prosentene som har dårligst råd.