Høringssvar fra RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon