Høringssvar fra Jussformidlingen

Dato: 23.11.2020

Jussformidlingens hørinssvar følger med som vedlegg.

Vedlegg