Høringssvar fra Aurora-støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer