Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Dato: 20.11.2020

Vedlagt følger Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sitt høringssvar.

Vedlegg