Høringssvar fra Hege Pauline Fjelstad

Norske banker kan slutte å stjele

Dato: 14.09.2017

Svartype: Med merknad

Jeg klaget til Det Norske Finansdepartementet vedrørende overføring av penger mellom finansinstitusjoner , og saken ble oversendt Justis- og Beredskapsdepartementet.

Saken er at penger som sendes av finansinstitusjoner inn i NETS-systemet, ikke blir sendt videre automatisk slik systemet jo tillater rent teknisk, men hopper over flere oppdateringer og ofte flere dager, og dette ønsker jeg å endre. Jeg har selv jobbet innenfor bank og finans, og lagt merke til at dette har pågått i mange år.

Dersom dette ikke forklares bedre av noen, så vil jeg anta at bankene bevisst sitter og samler renter av brukernes penger i perioden pengene "overføres". Dette må endres ved lov.