Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Revisjon av finansavtaleloven

Dato: 19.12.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg