Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Ny finansavtalelov

Dato: 13.12.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.