Høringssvar fra Nordic Trustee AS

Høring finansavtaleloven

Dato: 15.12.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt høring til finansavtaleloven fra Nordic Trustee AS

Deres ref; ref.: 17/4746 EP HEA/MEK/bj

Med vennlig hilsen

Jo Forfang

Vedlegg