Høringssvar fra Regelrådet

Regelrådets uttalelse

Dato: 08.11.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til varsel om uttalelse fra Regelrådet og avholdt møte.
Vedlagt følger Regelrådets uttalelse til forslag om revisjon av finansavtaleloven.

 

Mvh
Sekretariatet for Regelrådet

Vedlegg