Høringssvar fra BankID Norge AS

Høringsuttalelse fra BankID Norge AS

Dato: 14.12.2017

Svartype: Med merknad

Hei,

BankID Norge ber om å få byttet ut allerede innsendt dokument som er publisert, men nytt vedlagt vedlegg. Dette pga valideringsutfordringer med den digitalesignaturen i første innsendt høringssvar.

Vedlegg