Høringssvar fra Forbrukerombudet

Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag om ny finansavtalelov

Dato: 15.12.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg