Høringssvar fra Norges insitusjon for menneskerettigheter

Dato: 15.05.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Vedlegg