Høringssvar fra SERAF, UiO

Dato: 12.05.2020

I det vedlagte PDF dokumentet følger SERAFs høringssvar.

MVH

Thomas Clausen

Professor og leder SERAF, UiO

Vedlegg