Høringssvar fra Foreldrenettverket 13+ i Sandefjord

Dato: 14.05.2020

Høringssvar fra Foreldrenettverket 13+ i Sandefjord

Foreldrenettverket 13+ er en gruppe og en forening for og med tenåringsforesatte, og andre som bryr seg om og eller jobber for barn og unge i Sandefjord.

Vi driver mye med forebygging bl.a. vedr. mobbing, nettvett, kroppspress, doping, psykisk helse, og ikke minst vår fanesak - ungdom og rus, og vi arrangerer ofte foredrag og informasjonskvelder for ungdom og voksne.

Nettverket, som har ca. 2.300 medlemmer, deler tips, råd og erfaringer, informasjon og fagstoff, og vi er opptatt av at barn og unge skal ha trygge og gode oppvekstvilkår.

Styret i Foreldrenettverket 13+ er svært bekymret for Rusreformutvalgets forslag til ny rusrefom, som vi mener går altfor langt, og er altfor svakt når det gjelder forebygging.

Utvalget foreslår at kjøp, bruk og besittelse av alle typer narkotika i gitte doser til eget bruk avkriminaliseres, og skjærer således alle over en kam, uansett om det er snakk om tunge rusbrukere, rekreasjonsbrukere, eller eksperimenterende barn og ungdom.

Vi tror de som har store utfordringer med rusavhengighet har lite utbytte av forbud og straff, og mener at de først og fremst bør tilbys hjelp, behandling og verdighet. Imidlertid ønsker vi virkelig ikke at våre barn og unge skal kunne kjøpe, bære og bruke til dels store mengder narkotika, uten at det får andre konsekvenser enn rådgivende samtaler og tilbud om frivillig hjelp. Her bør det være mulig å få til en differensiering, og i reformen skille mellom de ulike brukergruppene.

Det er vår oppfatning at forbud og straff virker preventivt, og at lovregulering påvirker vår atferd. Idag har vi i Norge en lav ungdomsbruk av narkotika, noe som vel tyder på at vi må ha gjort mye riktig. Vi frykter nå at forslaget om avkriminalisering vil føre til økt bruk blant unge mennesker.

Mange av våre medlemmer har vært i kontakt med oss, og uttrykt stor bekymring for hva rusreformen vil komme til å bety for deres barn og ungdommer, og flere forteller at de unge tror at avkriminalisering er det samme som å legalisere.

En undersøkelse utført av Sentio for Actis i 2019 viser at mange unge vil prøve narkotika dersom det ikke medfører straff. *

Forslaget til ny rusreform ser ut til å frata de unge gode grunner til å holde seg unna narkotika, og hva skal vi argumentere med overfor barna våre når vi ikke har lovverket bak oss.

Politiet vil også fratas viktige virkemidler for å kunne forebygge og avdekke rusbruk.

En annen konsekvens av rusreformforslaget er at foresatte vil miste innsynsrett i ungdommenes rusbruk etter fylte 16 år, noe som etter vår mening er fullstendig ubegripelig og rystende, og vil gjøre det svært vanskelig for for foresatte å følge opp sine barn.

I ungdomstiden, når hjernen er under utvikling, og skadepotensialet ved narkotikabruk er størst, er ungdom mer utsatt for å utvikle misbruk eller avhengighet. *

Unge rusbrukere innser ofte ikke at de har et rusproblem, at de trenger behandling, og vil neppe ta imot tilbud om frivillig hjelp.

Rusreformutvalgets forslag om grenseverdier for oppbevaring er etter vår oppfatning også fullstendig urimelig; vi snakker rett og slett om en gavepakke for de som selger, og for nyrekruttering.

Den foreslåtte reformen vil i praksis si at vi mister muligheter til å hindre negativ utvikling hos mange unge, og at det i realiteten ikke skal reageres med noen form for sanksjoner, mener vi er langt på vei det samme som å legalisere.

Vi tror at behandling kan hjelpe tunge rusbrukere, men kan ikke samtidig la det bli fritt fram for eksperimenterende ungdom, - våre barn.

Foreldrenettverket 13+

Mai 2020

Kilder:

https://www.aftenposten.no/norge/i/LABWQ4/rusreformen-70-prosent-tror-flere-vil-proeve-narkotika-dersom-det-ikke-er-straffbart?

https://blogg.forskning.no/forskningssykehuset/hvorfor-er-det-farligere-for-ungdom-a-ruse-seg-enn-voksne/1093380