Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Dato: 20.05.2020

Svartype: Uten merknad