Høringssvar fra Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund

Dato: 06.05.2020

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) støtter innføring av et felles egenandelstak med en øvre ramme på kr. 3.000,-

Vi foreslår i tillegg at barn under 18 år inngår i foreldres egenandel.

AEF har for øvrig ingen merknader til de foreslåtte endringer i lov om folketrygd.