Høringssvar fra Hjernesvulstforeningen

Dato: 06.05.2020

Hjernesvulstforeningen har gjennomført en undersøkelse blant medlemmene vedrørende sammenslåing av egenandelsordningene og har fått tydelige svar om at den foreslåtte endringen vil treffe rimelig bra som beskrevet i forslaget. Halvparten av respondentene har kun frikort del 1 og en fjerdedel av respondentene har begge deler. En forsvinnende lav andel har kun frikort del 2.

i tillegg til de sykdomsutgifter som påløper innenfor egenandelsordningen, så har nærmere seks av ti sykdomsutgifter i tillegg til egenandelsordningen hvorav tre av ti har utgifter i tilleg over kr 2000,c per år. En sammenslåing av egenandelsordningene må ikke medføre at det samlede taket for å få frikort økes i særlig grad over dagens tak for del 1. Det foreslåtte nivået på kr 2900,- anses som er maksimalt nivå for vår gruppe som i mange tilfeller er uføretrygdete og lever med en svært sparsom privatøkonomi. Sett fra vårt ståsted, er det ønskelig med et egenandelstak som ligger nærmere kr 2500,-. Omlag tre fjerdedeler av respondentene har indikert et egenandelstak i dette området.