Høringssvar fra Fagforbundet

Dato: 08.05.2020

Det vises til vedlagte høringssvar.

Vedlegg