Høringssvar fra Forsvarets seniorforbund

Dato: 22.05.2020

Forsvarets seniorforbund (FSF) viser til høringsnotat av 6. april om sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2. FSF støtter i utgangspunktet forslaget med tanke på behovet for forenkling og rasjonalisering. Det vil for enkelte brukere føre til en reduksjon av utgifter og for andre brukere en merkostnad. Den største gruppen vil imidlertid ikke merke noen forandring (ca. 61 % jfr. høringsnotatet). FSF sin bekymring er at det er etisk betenkelig å sette opp den ene gruppen mot den andre slik HOD foreslår. En mulig løsning er å sette taket på det nye frikortet så lavt at ingen eller bare noen ganske få må betale mer enn etter nåværende ordning. Hvis den løsningen ikke er aktuell, bør det nåværende system med to frikort opprettholdes. Ingen brukere bør komme dårligere ut i ny løsning enn det de gjør i dag.