Høringssvar fra Norsk Manuellterapeutforening

Dato: 19.05.2020

Norsk Manuellterapeutforening støtter intensjonen om at forenklingshensyn, hensynet til digitalisering, mm. i mange sammenhenger kan være viktig og nødvendig i forhold til offentlige tjenester og ytelser, både av hensyn til brukerne og offentlig administrasjon.

Vi viser til høringssvar fra LO hvor det fremgår at ved en eventuell sammenslåing av egenandelstak 1 og 2, bør en så langt som mulig unngå at brukergrupper får store forskjeller i utslag eller endringer, der noen blir definitive vinnere og andre blir tapere.

Med hilsen
NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING
Espen Mathisen, informasjonsmedarbeider