Høringssvar fra Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Dato: 22.05.2020

Høringssvar fra

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)

Sammenslåing av frikort for egenandelstak 1 og 2

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) henviser til høring som gjelder sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 og vil med dette gi kommentarer til forslaget.

Ryggmargsskadde er en gruppe mennesker som stort sett har ervervet sin skade gjennom en ulykke eller sykdom. En ryggmargsskade er kompleks, noe som fører til at de som har en ryggmargsskade er avhengig av livslang oppfølging, både i form av utstrakt medisinbruk og livslang trening/fysioterapi. De aller fleste ryggmargsskade benytter seg i dag av begge egenandelstakene. Mange har mye smerter, samt problemer med blære og tarm, noe som fører til at egenandelstak 1 nås veldig raskt. De aller fleste går til behandling hos fysioterapeut flere dager i uken, derfor nås egenandelstak 2 også veldig raskt. Videre er ryggmargsskadde ofte uføre på grunn av skadens kompleksitet. Dette gjør at mange ryggmargsskadde har en relativt lav inntekt i forhold til gjennomsnittet og sliter med dagens egenandelstak. Det er også et problem at årets periodisering starter i januar, hvor alle utgifter generelt sett ellers er høye. Mange velger derfor bort den helt nødvendige fysioterapibehandlingen av økonomiske grunner. Å være ryggmargskadet gir mange utfordringer ellers, som påvirker den enkeltes økonomi.

De nevnte egenandelene er ekstra kostnader som mange av våre medlemmer ikke kan velge bort uten at det får alvorlige negative konsekvenser for personen i form av blant annet ubehag, smerter og redusert funksjonsevne, og etter hvert økt behov for andre helse- og tjenestetilbud. Landsforeningen for Ryggmargsskadde er prinsipielt imot slik ekstra skatt på grunn av funksjonsnedsettelse og vår primære innstilling er at de nevnte egenandelene bortfaller.

Mange av våre medlemmer har behov for tjenester som ligger i begge av dagens egenandelskort. Sekundært er vår innstilling at egenadel 1 og 2 samordnes og at egenandelstaket settes lik dagens engenandelstak 2 på kr 2176,-.

Med vennlig hilsen

Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Anders Nupen Hansen

Leder