Høringssvar fra Norges Blindeforbund

Dato: 22.05.2020

Forslag til høringsnotat - sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2

Norges Blindeforbund ser fordelen med å slå sammen egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Både for forvaltningen og for brukeren. Det vil blant annet gjøre ordningen mer oversiktlig og lettere å forvalte. Det er allikevel ønskelig å gjøre dette enda enklere slik at alle kan få nødvendig helsehjelp.

Nei til tilleggsskatt på sykdom

Dagens egenandelssystem er en tilleggsbeskatning av mennesker som trenger helsehjelp. For en del mennesker er en egenandel på kr. 2 460 mer enn de kan håndtere og en økning til kr. 2 900, vil være en ekstra belastning. Noe som vil gjøre at man enten må avstå fra helsehjelp eller må bortprioritere andre nødvendige utgifter.

Norges Blindeforbund mener derfor det vil være en stor fordel om systemet med frikort avvikles og at egenandelen i stedet blir dekket inn gjennom den ordinære skattesatsen.

Det vil gjøre at alle som trenger det kan få nødvendig helsehjelp og både behandlere og forvaltningen slipper å måtte bruke ressurser på innkrevingen av egenandel, purringer og fakturagebyrer, og utstedelsen av frikort.

Det vil også føre til at den som trenger behandlingen slipper å måtte forholde seg til utilgjengelige betalingsløsninger og de som har lav betalingsevne slipper å måtte forholde seg til betalingsanmerkninger og inkassosaker. Det vil også gjøre at folk ikke lar være å få nødvendig helsehjelp pga. svak økonomi eller utsetter hjelp til de får råd.

Det vil nok hevdes at dette kan medføre en atferdsendring, slik at flere tar kontakt med behandlere, noe som medfører større trykk på behandler og lengre køer for de som har størst behov for behandlingen. Slik vi ser det veies dette opp av at de som i dag vegrer seg for å gå til behandler av økonomiske grunner, nå kan få den behandlingen de trenger.

Norge som samfunn er tjent med at de som trenger medisinsk behandling får dette, uavhengig av om man kan betale for behandlingen eller ikke.

Subsidiært

Hvis det ikke vil være mulig å legge om ordningen slik at den dekkes gjennom den ordinære skattesatsen, er det viktig at den nye ordningen tar hensyn til de som har minst å betale med. For mange vil noen hundrelapper ekstra i egenandel ikke være avgjørende for om hverdagen går rundt. Men for noen vil dette være tilnærmet uoverkommelig. Noe som vil medføre at disse må velge mellom å få helt nødvendig behandling eller kutte på andre nødvendige områder.

Norges Blindeforbund mener at en sammenslåing av egenandelstak 1 og 2 ikke kan legges høyere enn nivået som egenandelstak 1 er på i dag.

Med vennlig hilsen

Norges Blindeforbund

Terje Andre Olsen Stian Innerdal

Forbundsleder nestleder interessepolitisk

avdeling