Høringssvar fra Ryggforeningen i Norge

Dato: 12.05.2020

Høringssvar – Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2

Høringsuttalelse til sammenslåing frikort egenandelstak 1 og 2 Ryggforeningen i Norge mener at det er positivt å slå sammen de to egenandelskortene til ett egenandelskort. For mange av våre medlemmer vil det være positivt. Men vi forutsetter at beløpsgrensen holdes på et akseptabelt lavt nivå lik det som er foreslått i høringen (kr. 2.900 i 2021). Mange av Ryggforeningens medlemmer er kronikere og har et relativt stort behov for legehjelp, behandling og medisiner. Vi mener derfor at det er viktig at syke ikke skal være nødt til å velge bort medisinsk hjelp grunnet egen økonomi. Ryggforeningen i Norge mener at antall behandlere som får driftsavtale med Helfo må økes kraftig. Det er også viktig å inkludere kiropraktorer, osteopater og naprapater i tilskuddsordningen. Det vil si at de også blir inkludert under autorisert helsepersonell som har kommunale avtaler. Dette for å øke kapasiteten på tilgang til behandling og redusere de allerede lange ventelistene for fysikalsk behandling. Tidlig intervensjon og rask rehabilitering er viktig for å komme hurtigst mulig tilbake til arbeidslivet. Det vil gi reduserte kostnader både for næringslivet og NAV. Videre mener Ryggforeningen at overføringer fra stat til kommune må økes for å styrke rehabiliteringen. Ryggforeningen i Norge mener at aldersgrensen for egenandelsfritak for barn og unge økes fra 16 til 18 år. Mange får kroniske diagnoser i ung alder og er særdeles avhengig av fysioterapi mens de går på skole for ikke å miste undervisning. Tidlig behandling og veiledning vil kunne forebygge belastningsskader senere i livet.

Dato: 11.05.2020

Ryggforeningen i Norge v/Høringspolitisk utvalg Ann-Iren Hukkelberg Lisa Skaret Gunhild Lohn Olaug Jørgensen Konst. styrelede

Vedlegg