Høringssvar fra Røst kommune

Dato: 08.05.2020

Det er positivt at ordningen med frikort gjøres enklere for alle parter.

For personer med stort behov for helsetjenester og samtidig økonomiske vansker kan det være utfordrende å finne gode løsninger fram til de får frikort. Noen sliter hvert år i januar med å betale for medisiner og helsetjenester. Dette kan i verste fall føre til at pasienter unngår å oppsøke nødvendig helsehjelp.

En bedre ordning for denne gruppen kan gi betydelig effektiviseringsgevinst i både helse- og sosialtjenesten og ikke minst et bedre tilbud for dem det gjelder.