Høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Dato: 12.05.2020

Høringsuttalelse – sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2.

Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark er enig i departementets forslag om å slå sammen frikort egenandeltak 1 og 2. Eldrerådet er også enig i de foreslåtte endringer i Lov om folketrygd og forslag til forskrift om egenandeltak. For brukere som mottar helsetjenester som omfattes av begge ordningene vil endringen føre til at ordningen blir enklere å forholde seg til.

En sammenslåing vil føre til at 13 % av brukerne vil betale mindre i egenandel. Fylkeseldrerådet er imidlertid skeptisk til at sammenslåingen skal være budsjettnøytral. Det vil medføre at 27 % av brukerne må betale mer i egenandel. Økningen i egenandel på inntil 750 kroner vil ramme brukere som kronikere, unge voksne og pensjonister med lav pensjon. Dette kan føre til at flere eldre mennesker ikke får frikort. Det er også en fare for at nødvendige legebesøk og uttak av legemidler må utsettes av økonomiske grunner.

Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark ber derfor om at det etableres en overgangsordning eller andre kompenserende tiltak for de grupper som får en økning i egenbetalingen.