Høringssvar fra Innlandet fylkeskommunes eldreråd

Dato: 11.05.2020

Innlandet fylkeskommunes eldreråd støtter behovet for forenkling og rasjonalisering.
Når en ordning som i utgangspunktet er kompleks skal endres og fører til innsparing må løsningen være slik at ingen brukere kommer dårligere ut i ny løsning enn det de gjør i dag.